شیوه نامه های گفتاری

شیوه نامه های گفتاری ترکیبی از جلوه ها و اخلاط صوتی است که به جای خواندن داده ها، امکان گوش دادن به آنها را به کاربر می دهد.

این شیوه نامه ها می تواند توسط گروه های زیر مورد استفاده قرار گیرد

 • افراد نابینا
 • کمک به کاربران برای آموزش خواندن
 • کمک به کاربرانی که در خواندن دارای مشکل هستند
 • سرگرمی
 • استفاده در خودرو
 • شیوه نامه های گفتاری، سند را به یک متن ساده تبدیل کرده و به صفحه خوان ها (برنامه ای که برای خواندن متن به صورت صوتی طراحی شده) تحویل می دهند.

  یک نمونه از شیوه نامه گفتاری در زیر آمده است:

  h1, h2, h3, h4 {
    voice-family: male;
    richness: 80;
    cue-before: url("beep.au")
  }
  

  مثال فوق یک تحلیل گر صوتی ایجاد کرده که عناوین را با صدای مرد و با غلظت بالا قرائت می کند.

  مرجع شیوه نامه گفتاری

  جدول زیر حاوی ویژگی های مورد استفاده در شیوه نامه گفتاری است. ستون با عنوان CSS نشان دهنده نسخه CSS است که آن ویژگی در آن تعریف شده است (CSS1 یا CSS2)

  ویژگی توضیحات مقادیر CSS
  azimuth مکان و خواستگاه صدا را مشخص می کند angle
  left-side
  far-left
  left
  center-left
  center
  center-right
  right
  far-right
  right-side
  behind
  leftwards
  rightwards
  2
  cue برای تعریف همه ویژگی های cue در یک بار تعریف به کار می رود cue-before
  cue-after
  2
  cue-after صدایی که پس از قرائت یک عنصر باید پخش شود
  content
  none
  url
  2
  cue-before صدایی که پیش از قرائت یک عنصر باید پخش شود
  content
  none
  url
  2
  elevation مکان و خواستگاه صدا را مشخص می کند angle
  below
  level
  above
  higher
  lower
  2
  pause برای تعریف ویژگی pause در یک بار تعریف به کار می رود pause-before
  pause-after
  2
  pause-after برای ایجاد وقفه پس از قرائت یک عنصر به کار می رود time
  %
  2
  pause-before برای ایجاد وقفه پیش از قرائت یک عنصر به کار می رود time
  %
  2
  pitch درجه صدا را مشخص می کند frequency
  x-low
  low
  medium
  high
  x-high
  2
  pitch-range برای ایجاد تغییرات در صدای پخش شده به کار می رود (صدای یک یکنواخت یا پویا) number 2
  play-during صدایی که حین قرائت یک عنصر باید پخش شود را مشخص می کند auto
  none
  url
  mix
  repeat
  2
  richness برای تعیین میزان کلفتی صدا به کار می رود number 2
  speak تعیین می کند که محتوا باید به صورت گفتاری پردازش شود normal
  none
  spell-out
  2
  speak-header چگونگی ایجاد عناوین جدول را مشخص می کند. به این صورت که عناوین باید قبل از محتوای هر سلول قرائت شده و یا تنها قبل از سلولهایی که دارای عنوان متفاوت هستند قرائت شود always
  once
  2
  speak-numeral نحوه قرائت اعداد را مشخص می کند digits
  continuous
  2
  speak-punctuation نحوه قرائت حروف موکد را مشخص می کند none
  code
  2
  speech-rate سرعت قرائت را مشخص می کند number
  x-slow
  slow
  medium
  fast
  x-fast
  faster
  slower
  2
  stress برای ایجاد حالت تاکید در قرائت به کار می رود number 2
  voice-family برای تعریف مجموعه صدای گفتار به کار می رود specific-voice
  generic-voice
  2
  volume برای تعیین حجم صدا به کار می روئ number
  %
  silent
  x-soft
  soft
  medium
  loud
  x-loud
  2

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *