توابع CSS

توابع در CSS به عنوان مقادیری برای ویژگی های متغیر CSS مورد استفاده قرار می گیرند

جدول زیر حاوی توابع تعریف شده در CSS می باشد

تابع توضیحات
attr() مقدار یک صفت از عنصر انتخاب شده را بر می گرداند
calc() این امکان را می دهد تا برای به دست آوردن مقدار ویژگی در CSS یک محاسبه انجام دهیم
cubic-bezier() یک منحنی مکعبی بزیر تعریف می کند
hsl() یک رنگ در مدل HSL تعریف می کند
hsla() یک رنگ در مدل HSLA تعریف می کند
linear-gradient() یک گرادیان خطی به عنوان تصویر پس زمینه تعریف می کند و حداقل دو رنگ باید تعریف گردد (بالا و پایین)
radial-gradient() یک گرادیان مدور برای تصویر پس زمینه تعریف می کند و حداقل دو رنگ باید تعریف گردد (مرکز و اطراف)
repeating-linear-gradient() برای تکرار گرادیان خطی به کار می رود
repeating-radial-gradient() برای تکرار گرادیان مدور به کار می رود
rgb() برای تعریف رنگ در مدل RGB به کار می رود
rgba() برای تعریف رنگ در مدل RGBA به کار می رود
var() برای تعیین مقدار یک ویژگی سفارشی به کار می رود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *