صفت های رویدادی HTML

از HTML4 یک قابلیت جدید به HTML اضافه شده که امکان فراخوانی یک عملیات در هنگام بروز یک رویداد را می دهد به عنوان مثال امکان این وجود دارد تا هنگامی که کاربر روی یک عنصر کلیک می کند یک کد جاوا اسکریپت فراخوانی شود.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه نویسی رویدادها به مبحث آموزش جاوا اسکریپت در همین سابت مراجعه کنید.

در زیر صفت های رویدادی که امکان اضافه نمودن به عناصر HTML به منظور تعریف عملیات برای رویدادها است آمده:

= جدید در HTML5

رویدادهای مربوط به پنجره نمایش صفحه وب

رویدادهایی که برای پنجره نمایش تعریف شده اند ( بر روی تگ <body> اعمال می شود)

صفت مقدار توضیحات
onafterprint script اسکریپتی که پس از پرینت از صفحه وب باید فراخوانی شود
onbeforeprint script اسکریپتی که قبل از پرینت از صفحه باید فراخوانی شود
onbeforeunload script اسکریپتی که باید قبل از بستن صفحه یا خروج از آن فراخوانی شود
onerror script اسکریپتی که باید به هنگام بروز خطا در صفحه فراخوانی شود
onhashchange script اسکریپتی که باید به هنگام تغییر قسمت واسط آدرس فراخوانی شود
onload script اسکریپتی که باید پس از بارگیری کامل صفحه فراخوانی شود
onmessage script اسکریپتی که باید به هنگام ایجاد یک پیام فراخوانی شود
onoffline script اسکریپتی که باید هنگامی که مرورگر شروع به کار درحالت آفلاین نمود فراخوانی شود
ononline script اسکریپتی که باید هنگامی که مرورگر شروع به کار در حالت آنلاین نمود فراخوانی شود
onpagehide script اسکریپتی که باید هنگامی که کاربر به صفحه دیگری هدایت شد فراخوانی شود
onpageshow script اسکریپتی که باید هنگامی که کاربر به صفحه جاری هدایت شد فراخوانی شود
onpopstate script اسکریپتی که باید هنگامی که داده های تاریخچه ویندوز تغییر نمود فراخوانی شود
onresize script اسکریپتی که باید هنگامی که اندازه صفحه مرورگر تغییر نمود فراخوانی شود
onstorage script اسکریپتی که باید هنگامی که فضای ذخیره سازی وب بروز رسانی شد فراخوانی شود
onunload script برای یکبار هنگامی که صفحه ترک شد یا کاربراز صفحه خارج شد اجرا می شود (یا صفحه مرورگر بسته شد)

رویدادهای مربوط به فرم

رویدادهایی که به وسیله عملیات های درون فرم فعال می شوند (امکان اضافه نمودن به تقریبا همه عناصر HTML وجود دارد اما معمولا توسط عناصر فرم مورد استفاده قرار می گیرد):

صفت مقدار توضیحات
onblur script هنگامی که عنصر از تمرکز مرورگر خارج شد فعال می شود
onchange script هنگامی که مقدار عنصر تغییر کرد فعال می شود
oncontextmenu script هنگامی که منو راست کلیک اجرا می شود فعال می شود
onfocus script به هنگام تمرکز مرورگر روی یک عنصر فعال می شود
oninput script هنگامی که یک عنصر توسط کاربر ورودی دریافت کرد فعال می شود
oninvalid script هنگامی که داده های وارد شده داخل یک عنصر از لحاظ محتوا معتبر نبود فعال می شود
onreset script هنگامی که دکمه Reset در فرم کلیک می شود فعال می شود
onsearch script هنگامی که کاربر مقداری داخل ورودی جستجو وارد می کند فعال می شود (برای
<input=”search”>)
onselect script هنگامی که قسمتی از متن داخل عنصر انتخاب می شود فعال می شود
onsubmit script به هنگام ارسال داده های فرم فعال می شود

رویدادهای مربوط به صفحه کلید

صفت مقدار توضیحات
onkeydown script هنگامی که کاربر کلیدی از صفحه کلید را فشار داد فعال می شود
onkeypress script هنگامی که کلیدی از صفحه کلید توسط کاربر زده شد فعال می شود
onkeyup script هنگامی که کاربر کلید را رها نمود اجرا می شود

رویدادهای مربوط به ماوس

صفت مقدار توضیحات
onclick script هنگامی که کاربر روی عنصری کلیک نمود فعال می شود
ondblclick script هنگامی که عملیات دوبار کلیک ماوس توسط کاربر انجام گرفت فعال می شود
onmousedown script هنگامی که کلید ماوس روی یک عنصر فشرده شد فعال می شود
onmousemove script هنگامی که نشانگر ماوس روی یک عنصر حرکت نمود فعال می شود
onmouseout script هنگامی که نشانگر ماوس از روی یک عنصر خارج شد فعال می شود
onmouseover script هنگامی که نشانگر ماوس روی یک عنصر قرار گرفت فعال می شود
onmouseup script هنگامی که کلید ماوس روی یک عنصر رها شد فعال می شود
onmousewheel script حذف شده. به جای آن از صفت onwheel استفاده کنید
onwheel script هنگامی که غلطک چرخان ماوس (کلید وسط) به بالا یا پایین چرخانیده شده فعال می شود

رویدادهای مربوط به عملیات کشیدن و رها کردن عناصر در صفحه

صفت مقدار توضیحات
ondrag script هنگامی که یک عنصر توسط کاربر کشیده شد فعال می شود
ondragend script هنگامی که عملیات کشیدن یک عنصر توسط کاربر پایان یافت فعال می شود
ondragenter script هنگامی که عنصر کشیده شده وارد محدوده قابل رهاسازی شد فعال می شود
ondragleave script هنگامی که عنصر کشیده شده از محدوده قابل رهاسازی خارج شد فعال می شود
ondragover script هنگامی که عنصر کشیده شده از روی محدوده قابل رهاسازی عبور می کند فعال می شود
ondragstart script هنگامی که عملیات کشیدن یک عنصر آغاز می شود فعال می شود
ondrop script هنگامی که یک عنصر کشیده شده رها می شود فعال می شود
onscroll script هنگامی که زبانه پیمایش یک عنصر شروع به حرکت می کند فعال می شود.

رویدادهای مربوط به کیپ بورد

صفت مقدار توضیحات
oncopy script هنگامی که کاربر قسمتی از محتوای یک عنصر را کپی می کند فعال می شود
oncut script هنگامی که کاربر قسمتی از محتوای صفحه را برش می دهد فعال می شود
onpaste script هنگامی که کاربر محتوایی را درون یک عنصر الصاق می کند فعال می شود

رویدادهای مربوط به رسانه

رویداهایی که توسط رسانه ها مانند ویدئو، تصویر و صوت فعال می شوند (امکان اعمال بر روی تمام عناصر HTML وجود دارد اما معمولا بر روی عناصر رسانه ای مانند <audio> ، <embed>, <img>، <object> و <video> اعمال می شود).

صفت مقدار توضیحات
onabort script هنگامی که کاربر عملیات را نادیده گرفت فعال می شود
oncanplay script هنگامی که یک رسانه شروع به پخش نمود فعال می شود (هنگامی که بافر به اندازه قابل پخش شدن پر شد)
oncanplaythrough script هنگامی که یک فایل بدون آنکه به علت ذخیره در بافر در حین پخش متوقف شود امکان پخش کامل داشت
oncuechange script هنگامی که در عنصر <track> نوبت صف پخش تغییر نمود فعال می شود
ondurationchange script هنگامی که طول یک رسانه تغییر نمود فعال می شود
onemptied script هنگامی که اتفاق غیر منتظره ای رخ داد و فایل رسانه قابل دسترس نبود فعال می شود (مانند قطع ارتباط ناخواسته)
onended script هنگامی که پخش رسانه به انتها رسید فعال می شود (رویداد کاربردی به منظور نمایش پیامهایی مانند “متشکر از توجه شما”)
onerror script هنگامی در حین بارگیری فایل رسانه خطایی رخ داد فعال می شود
onloadeddata script هنگامی که داده های رسانه بارگیری شد فعال می شود
onloadedmetadata script هنگامی که داده های توصیفی بارگیری شد فعال می شود (مانند ابعاد یا طول رسانه)
onloadstart script هنگامی که فایل رسانه شروع به بارگیری می کند قبل از آنکه همه عناصر به صورت کامل بارگیری شده باشند فعال می شود
onpause script هنگامی که عملیات پخش رسانه توسط کاربر یا به صورت برنامه ریزی شده متوقف می شود
onplay script هنگامی که رسانه آماده برای پخش شد فعال می شود
onplaying script هنگامی که عملیات پخش فایل رسانه به صورت حقیقی شروع شد فعال می شود
onprogress script هنگامی که مرورگر در حال فرآیند دریافت داده های فایل رسانه است فعال می شود
onratechange script هنگامی که نحوه تغییر می کند فعال می شود (مانند زمانی که کاربر پخش را در حالت کند یا تند قرار می دهد)
onseeked script اسکریتی که در هنگام تخصیص مقدار false به صفت seeking در حالی که فرآیند seeking به پایان رسیده باشد
onseeking script هنگامی که صفت seeking در حالت true قرار گیرد مشروط بر آنکه این صفت فعال باشد، فعال می شود
onstalled script هنگامی که عملیات واکشی فایل رسانه به هر دلیلی توسط مرورگر امکانپذیر نبود فعال می شود
onsuspend script هنگامی که عملیات واکشی فایل رسانه به هر دلیلی متوقف شد فعال می شود
ontimeupdate script هنگامی که موقعیت پخش تغییر کرد فعال می شود (مانند زمانی که کاربر مکان پخش را به صورت دستی تغییر می دهد)
onvolumechange script هر بار که میزان حجم صدا تغییر نمود فعال می شود (این موضوع شامل بی صدا کردن پخش توسط کاربر هم می شود)
onwaiting script هنگامی که فایل رسانه در زمان پخش در حالی که انتظار پخش آن است متوقف می شود (مانند زمانی که رسانه برای بافر شدن متوقف می شود)

رویدادهای متفرقه

صفت مقدار توضیحات
onshow script هنگامی که عنصر <menu> به عنوان منو راست کلیک نمایش داده می شود فعال می شود
ontoggle script هنگامی که کاربر عنصر <details> را باز یا بسته می کند فعال می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *