صفت های همگانی HTML

صفت ها در HTML برای ایجاد معنی و مفهوم به تگ های HTML استفاده می شود

صفت های زیر را می توان برای هریک از تگهای HTML به کار برد

= در HTML5 اضافه شده است

صفت توضیحات
accesskey برای تعریف یک کلید میان بر برای دسترسی یا متمرکز شدن مرورگر روی یک عنصر به کار می رود
class برای تعریف یک یا چند کلاس به یک تگ به کار می رود (برای اطلاعات بیشتر به مبحث کلاس در CSS مراجعه کنید)
contenteditable تعیین می کند که محتوای یک عنصر قابل ویرایش باشد
contextmenu یک منو راست کلیک برای یک عنصر تعریف می کند
data-* برای ذخیره داده های صفحه یا یک برنامه به کار می رود
dir جهت نوشتار متن را تعریف می کند
draggable تعیین می کند که عنصر قابل کشیدن باشد یا خیر
dropzone تعیین می کند که عنصر کشیده شده در هنگام رهاسازی کپی شده، جابجا شده یا به عنصر مقصد پیوند داده شود
hidden تعیین می کند که یک عنصر قابل مشاهده نباشد
id به منظور تعریف یک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر به کار می رود.
lang برای تعریف زبان محتوای یک عنصر به کار می رود
spellcheck تعیین می کند که محتوای یک عنصر از لحاظ املایی بررسی بشود یا خیر
style یک شیوه نامه شکلی (CSS) درون محتوایی برای یک عنصر تعریف می کند
tabindex برای تعریف یک رتبه انتخاب (tab order) به یک عنصر به کار می رود.
title برای تعریف اطلاعات بیشتر در خصوص یک عنصر استفاده می شود
translate تعیین می کند که محتوای عنصر ترجمه بشود یا خیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *